Гарантія на стоматологічні послуги

Строк дії гарантії на надані медичні (стоматологічні послуги) визначається в кожному окремому випадку лікуючим лікарем про що робиться запис до медичної картки пацієнта в залежності від випадку та обсягу послуги, що надається, але строк дії гарантії на медичні (стоматологічні послуги) не може бути меншим ніж 3 (три) місяці та не може перевищувати 3 (трьох) років.

Орієнтовні гарантійні строки, які діють в медичному центрі, встановлюються в кожному окремому випадку та визначається  лікарем, враховуючи стан здоров’я пацієнта та його відвідування контрольних оглядів:

Гарантія на реставрацію зубів

  • фотополімерна реставрація – 3 роки
  • пломбування молочного зубу (фотополімер) – 1 рік
  • пломбування молочного зубу (склоіономер) – 6 місяців

Гарантія на протезування зубів

  • металокерамічна коронка – 3 роки
  • діоксид цирконієва коронка – 3 роки
  • коронка на тимчасовий зуб – 2 роки.

Гарантія на зубні імпланти

  • Гарантія на імплант – 1 рік з моменту встановлення.

Всі дефекти та інші недоліки щодо виконаних робіт (наданих послуг), які виявлені пацієнтом та погоджені з нами протягом гарантійного терміну, усуваються нами безоплатно у строк, погоджений сторонами.

Претензії пацієнтів щодо недоліків у виконаних роботах (наданих послугах) можуть бути висунуті протягом гарантійного терміну за умови, що пацієнт виконував рекомендації лікаря та умови двостороннього договору. 

Порядок надання гарантії

При виявленні пацієнтом недоліків щодо якості послуги, які не могли бути виявлені до завершення лікування, пацієнт вправі заявити виконавцю відповідну претензію протягом гарантійного терміну (строку).

Пацієнт повинен обґрунтувати претензію та з’явитися на прийом до медичного центру для розгляду і прийняття рішення по заявленій претензії. При цьому після надходження претензії лікуючим лікарем проводиться попередній огляд пацієнта, діагностика та встановлюється можливість застосування гарантії, або необхідність скликання медичної ради задля вирішення порушеного в претензії питання якості надання медичної допомоги.

Претензія розглядається у строк, що не перевищує одного календарного місяця, а у випадках необхідності скликання медичної ради, або проведення експертизи, строки розгляду претензії продовжуються, стороні відправляється повідомлення про продовження строків розгляду претензії в зв’язку з повним з’ясуванням всіх обставин, тощо.

Запишіться на консультацію до стоматолога